Familiewapen

Het staat iedereen vrij in Nederland een wapen te voeren. Dat leek ons een mooi slot van de zoektocht om er een te laten maken, want we hadden er geen gevonden. Alleen wisten we toen nog niet dat een stamboom nooit helemaal af is.  Pas later vonden we een tweetal oude zegels die toegeschreven zijn aan onze voorouders . 
Zegel van Anthonis Eersten
Zegel van Eerst Willemz Pauw (Paeu)

Onderstaand wapen is in overleg met ons gemaakt door Heraldisch Bureau Nagtegaal

Dit waren de specificaties.

De pauw verwijst naar onze familienaam.
De dwarsbalk is een object uit het wapen van Schalkwijk de geboorteplaats van onze toen oudst gevonden voorvader.
De korenaar verwijst naar de landbouwers, hetgeen het beroep was van onze oudst gevonden voorvader.

De wapenbeschrijving is als volgt geworden:

In zilver een aanziende blauwe pauw met gewende kop, met groene pronkende staart, goed gespiegeld, en in een groen schildhoofd een gewende gouden korenaar.

Helmteken: de pauw van het schild.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.
De kleur groen bij de korenaar is genomen de kleur van de landbouw.

De dwarsbalk was oorspronkelijk ontleend uit het wapen van Schalkwijk maar dat is om esthetische redenen een schildhoofd geworden en dus geldt de verwijzing eigenlijk niet meer.