Zegel Anthonis Eersten

Zegel van Anthonis Eersten, anno 1529: gedeeld: 1 een pronkende pauw en II drie lelies.

Anthonis Eersten was een veelgevraagde vertrouwensman om als getuige zijn zegel te hangen aan pacht- en huurcontracten van gezeten Krommerijnse boeren, waaronder enkele keren ook familieleden.

Aanvankelijk zegelde hij met een wapen bestaande uit drie lelies, maar ergens tussen 1526 en 1529 ging hij een gedeeld wapen gebruiken: I een pronkende pauw en II drie lelies.

Overigens werd Anthonis Eersten zelf geen enkele keer met de toenaam Pauw in de bronnen aangetroffen. Hij was zoon van Eerst Pauw (Paeu of Pau).

De naam Pauw is bewaard gebleven in met name Houten en het Goy waar in de zeventiende eeuw uitgebreid nageslacht valt te traceren.

Het zijn afstammelingen van Willem Eersten die vanaf ca. 1470 als Willem Pauwe een grote boerderij in het Goy van de Ridderlijke Duitsche Orde bewoont.  Deze Willem is ook een zoon van Eerst Pauw (Paeu of Pau), en dus broer van Anthonis, en via Willem loopt onze stamboom.

(Bron: Utrechtse Parentelen nr. 5. Het hoofdstuk over de familie Pauw is geschreven door M.S.F. Kemp)